Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011- 2020

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011- 2020

Mã sách: 000042

Tác giả :
  • Nguyễn Hồng Quang (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 236

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 56.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-250-0


Giới thiệu sách
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng phát triển, đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011 – 2020.

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011- 2020