Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Khảo cổ

Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu, phát huy các giá trị lịch...

Đàn đá Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Giang Hải - Phạm Đức Mạnh (Đồng tác giả);

Giá sách: 370000 VNĐ

Cuốn sách chuyên khảo tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu về Đàn đá phát hiện ở Việt Nam từ trước tới nay; xác định không gian phân bố và truyền thống phát triển của Đàn đá Việt Nam đồng thời...

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2020

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Với gần một nghìn trang sách khổ 19x27 cm được in đẹp chứa đựng nội dung bao gồm cả bảng biểu và các hình ảnh về các giai đoạn khảo cổ học từ khảo cổ học tiền sử, khảo cổ học lịch sử tới khảo cổ...

Khảo cổ học tiền sử Nghệ An - Prehistoric Archaeolgy of Nghe An

Tác giả : Nguyễn Khắc Sử - Phan Thanh Toàn;

Giá sách: 200000 VNĐ

Công trình đã bao quát các nguồn tư liệu khảo cổ học tiền sử Nghệ An và đặt chúng trong bối cảnh tiền sử Bắc Trung Bộ Việt Nam, phác thảo tổng quát diễn trình lịch sử văn hóa các cộng đồng cư dân...

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2019

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Tập kỷ yếu của Hội nghị Thông báo “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 54” - một hoạt động thường niên của Viện Khảo cổ học nói riêng và của toàn ngành khảo cổ học cả nước nói chung, là sự...

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2012

Tác giả : Nhiều tác giả;

Giá sách: 304.000 VNĐ

Điểm lại những hoạt động khảo cổ học năm 2012 trên toàn quốc, với các cuộc khai quật, điều tra, thăm dò, cùng với các phát hiện, nghiên cứu về di tích, di vật... tất cả được trình bày trong cuốn...

Khảo cổ học thời đại đá cũ Bắc Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Khắc Sử;

Giá sách: 146.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày tổng quan tư liệu, tình hình phát hiện và nghiên cứu các di tích khảo cổ học; giới thiệu kết quả khai quật, nghiên cứu một số di tích tiêu biểu của thời đại Đá cũ Bắc Việt...

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2011

Tác giả : Nhiều tác giả;

Giá sách: 306.000 VNĐ

Cuốn sách cung cấp các kết quả điều tra, nghiên cứu khảo cổ học, với 449 bài viết thông tin mới hết sức bổ ích và lý thú về các phát hiện và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học Việt Nam năm...