Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt Nam

Lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt Nam

Mã sách: 000052

Tác giả :
  • PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 324

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 74.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Trong nền văn học, bên cạnh hoạt động sáng tác còn có bộ phận lí luận, phê bình. Lịch sử lí luận, phê bình văn học là sự thay thế nhau của các quan niệm về nội dung, nguồn gốc, chức năng của văn học, những cách tiếp cận khác nhau đối với tác phẩm văn học.

Chu Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt Nam