Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 - 2020

Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 - 2020

Mã sách: 000021

Tác giả :
  • Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 256

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 60.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Cơ chế và vai trò của phát triển sạch trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Liên minh châu Âu trong thế kỷ XXI. Các tác giả đã đánh giá thực trạng, kinh nghiệm triển khai, hợp tác giữa Liên minh châu Âu với Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á về phát triển sạch; phân tích các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Việt Nam. Từ đó, đưa ra các giải pháp phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 - 2020.

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 - 2020