Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Xã hội học

Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Kim Sa (Chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Một nghiên cứu đã đưa ra khung phân tích để phân tích vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các cánh tiếp cận dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
...

Công tác xã hội trong bệnh viện: Nghiên cứu tại Hà Nội (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Đoàn Kim Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tiếp cận nghiên cứu mới trong bối cảnh Quyết định 32/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, trong đó xác...

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Linh Giang (Chủ biên);

Giá sách: 105000 VNĐ

Có những quyền con người là quyền tuyệt đối, bất khả xâm phạm, nhưng cũng có những quyền có thể bị hạn chế hoặc bị thoái lui nghĩa vụ trong các tình huống khẩn cấp.
...

Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số thực trạng và thách thức (SCK)

Tác giả : TS. Lê Thị Đan Dung (CB);

Giá sách: 140000 VNĐ

Một nghiên cứu cung cấp cho bạn đọc thực trạng và những thách thức trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ dân tộc thiểu số đồng thời chỉ ra một...

Sinh kế dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Dương Thị Ngọc Bích (CB);

Giá sách: 195000 VNĐ

Một nghiên cứu về các yếu tố tác động của sinh kế đến đời sống các dân tộc thiểu số vùng biên giới, góp phần làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách đúng đắn, phù hợp đối với...

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975) sách chuyên khảo

Tác giả : PGS.TS Đinh Quang Hải (Chủ biên);

Giá sách: 155000 VNĐ

Một nghiên cứu có thể nói đã phục dựng lại một cách khách quan, đảm bảo sự chân thực lịch sử về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn...

Điều chỉnh chính sách chính trị, xã hội của Nhật Bản trong giai đoạn Thủ thướng Shinzo Abe cầm quyền lần thứ 2

Tác giả : TS. Phan Cao Nhật Anh (Chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Cuối năm 2012 ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản lần thứ 2, mở ra thêm một giai đoạn mới của đất nước mặt trời mọc. Trong thời gian cầm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe đã để lại nhiều dấu...

Báo cáo thường niên 2020: Thay đổi để phát triển

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách trình bày tất cả hoạt động cơ bản và nổi bật nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2020, phương hướng và giải pháp năm 2021.
...

Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại (sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Mạnh Lợi - Trần Nguyệt Minh Thu;

Giá sách: 145000 VNĐ

Một nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, xác định hệ quả của ly hôn đối với gia đình và xã hội, đề xuất giải pháp xây dựng gia đình bền vững, hạn chế những...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Cao Thu Hằng (Chủ biên);

Giá sách: 65000 VNĐ

An ninh văn hóa là một vấn đề mới nhưng ngày càng được chú trọng ở Việt Nam; việc đảm bảo an ninh văn hóa được đặt ra như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của an ninh quốc gia.
...