Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam

An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam

Mã sách: 000073

Tác giả :
  • PGS.TS. Đinh Công Tuấn, ThS. Đinh Công Hoàng
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 276

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 65.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Cuốn sách tập trung nghiên cứu sự điều chỉnh chính sách ASXH ở các nước Bắc Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu là cần thiết cho việc tham khảo, học hỏi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội giai đoạn khủng hoảng, để từ đó có thể đưa ra kiến nghị về bài học chính sách trong việc hoàn thiện hệ thống ASXH ở Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Hà Huyền

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam