Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Tác giả : TS. Nguyễn Thị Tố Quyên (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu về dịch vụ thanh toán điện tử đáp ứng phát triển thương mại điện tử trong phát triển nền kinh tế số
...

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

Tác giả : Triệu Thanh Quang (Chủ biên);

Giá sách: 98000 VNĐ

Một nghiên cứu tìm hiểu mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam
...

Liên kết phát triển dịch vụ Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phan Thị Sông Thương (Chủ biên);

Giá sách: 140000 VNĐ

Một kết quả nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý luận về dịch vụ logistics và liên kết phát triển dịch vụ logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
...

Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Chu Phương Quỳnh (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu đánh giá những tác động của Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc đến Mỹ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, châu Âu và phản ứng của nhóm nước này đối với Con đường tơ lụa kỹ...

Chuyển giao công nghệ trong đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phạm Bích Ngọc (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu về chuyển giao công nghệ trong đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
...

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên năm 2021 (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một góc nhìn tổng quan về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới năm 2021 nhằm đóng góp vào việc hoạch định và xây dựng chính sách cho Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào mọi mặt đời sống...

An ninh nguồn nước cả khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Võ Thị Minh Lệ (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích về những vấn đề nổi bật của an ninh nguồn nước, đi từ các vấn đề lý luận tới thực tiễn, từ an ninh nguồn nước ở cấp độ khu vực, quốc gia cho tới cấp độ vùng; đặc biệt cho khu vực...

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Song Tùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển sông Hồng, các hoạt động phát triển kinh tế, vấn đề xã hội và các nhân tố khác ảnh hưởng đến quản lý...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2020-2021: Duy trì ổn định kinh tế, giảm thiểu tác động của đại dịch

Tác giả : PGS.TS Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong tác động của đại dịch Covid-19
...

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Ngô Văn Vũ (Chủ biên);

Giá sách: 95000 VNĐ

Một tiếp cận các khía cạnh liên quan tới những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
...