Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)

Mã sách: 000094

Tác giả :
  • PGS.TS. Tôn Thị Thảo Miên (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 404

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 103.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-433-7


Giới thiệu sách
Văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 đạt được khá nhiều thành tựu trên phương diện sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học. Cùng với nó, dịch thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá văn học nước ngoài ở Việt Nam và văn học Việt Nam ra nước ngoài. Cuốn sách “ Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986 - 2010)” được xuất bản với mục tiêu tổng kết thực tiễn, tiếp nhận văn học của công chúng và giao lưu, quảng bá văn học trong 25 năm đổi mới, đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về dịch thuật văn học và xuất bản tác phẩm văn học dịch giai đoạn 1986 - 2010.

Lê Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)