Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Tôn giáo

Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường (nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tinh lành) Sách chuyên khảo

Tác giả : TS. Vũ Thị Thu Hà (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một công trình khám phá và làm rõ những nỗ lực và đóng góp rất thiết thực và đầy ý nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của một số tôn giáo chủ lưu
...

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay (sách chuyên khảo)

Tác giả : Chu Văn Tuấn (Chủ biên);

Giá sách: 148000 VNĐ

Một chủ đề nghiên cứu quan trọng về những chuyển biến quan trọng của đời sống tôn giáo ở Việt Nam, chỉ ra những xu hướng phát triển của đời sống tôn giáo trong thời gian tới, cuốn sách cũng đưa ra...

Biến đổi của tôn giáo dân gian trong chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : TS. Nguyễn Ngọc Mai (Chủ biên);

Giá sách: 80000 VNĐ

Cuốn sách cung cấp rất nhiều những thông tin đáng tin cậy và nhiều luận giải trung thực, sắc xảo đáng suy ngẫm trước thực tế có nhiều lệch chuẩn trong thực hành tôn giáo hiện nay.
...

Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững của Việt Nam

Tác giả : Hoàng Văn Chung (chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Cuốn sách được đánh giá là ấn phẩm đầy đủ nhất hiện nay bàn về vai trò to lớn của việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam, cuốn sách là kết quả của đề tài...

Biến đổi của đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Thị Thu Hà (chủ biên);

Giá sách: 52.000 VNĐ

Một phân tích những tác động của đạo Tin Lành đến công cuộc phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, cho thấy đạo Tin Lành đã và có thể phát huy được những giá trị của mình và trở thành nguồn lực...

Biến đổi của Công giáo đối với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Quế Hương (Chủ biên);

Giá sách: 130.000 VNĐ

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo nghiên cứu về những biến đổi của Công giáo và những ảnh hưởng của Công giáo đối với đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay!
...

Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Việt Nam: Lịch sử - hiện tại và những vấn đề đặt ra

Tác giả : Nguyễn Hồng Dương;

Giá sách: 57.000 VNĐ

Xứ đạo/giáo xứ là một cấp trong hệ thống tổ chức của Giáo hội Công giáo. Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của xứ, họ đạo Công giáo trong lịch sử Việt Nam. Qua đó,...