Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mã sách: 000066

Tác giả :
  • TS. Cù Chí Lợi (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 252

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 60.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Công trình nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển khu kinh tế tự do trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Qua đó trả lời một số câu hỏi đặt ra cho chiến lược phát triển khu kinh tế tự do của Việt Nam

Lê Kim Dung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn