Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Châu Mỹ

Chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông mở rộng nhìn từ thỏa thuận Hòa Bình Mỹ - Taliban (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Khánh Vân (Chủ biên);

Giá sách: 106000 VNĐ

Nghiên cứu làm sáng tỏ về sự vận động và thay đổi về đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ tại khu vực Trung Đông mở rộng hiện nay, thông qua một điểm nghiên cứu là Thoả thuận Hoà bình Mỹ -...

Hợp tác an ninh của Mỹ với Ấn Độ trong bối cảnh mới (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Lan Hương (chủ biên);

Giá sách: 155000 VNĐ

Thực trạng và xu hướng quan hệ hợp tác an ninh Mỹ - Ấn Độ trong bối cảnh thay đổi mới trên thế giới và khu vực với nhiều nhân tố tác động nhất là nhân tố Trung Quốc để hiểu được một phần bức tranh...

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và tác động tới Việt Nam

Tác giả : TS. Cù Chí Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một công trình giới thiệu tổng quát về chiến tranh thương mại và những nhân tố chính trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; các diễn biến chính và kết quả của chiến tranh thương mại giữa...

Một số vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Mỹ Latinh hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Anh Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 145000 VNĐ

Cuốn sách về khu vực Mỹ Latinh có chủ đề khá rộng, đa dạng, phức tạp, khó và mới, cần tư duy và sự cập nhật, hệ thống
...

Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay

Tác giả : Nguyễn Tuấn Minh (Chủ biên);

Giá sách: 56.000 VNĐ

Hoa Kỳ và Nhật Bản có mối quan hệ đồng minh chiến lược và cả hai đều là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam hiện nay trên nhiều phương diện. Cuốn sách "Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai...

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thập niên đầu thế kỷ XXI

Tác giả : Lê Khương Thùy (Chủ biên);

Giá sách: 67.000 VNĐ

Một siêu cường tại vị và một siêu cường đang lên đã và đang chi phối toàn diện đến tình hình an ninh, kinh tế, chính trị thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những nhân tố nào ảnh hưởng...

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên);

Giá sách: 37.000 VNĐ

Đời sống chính trị của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới luôn chịu tác động và chi phối của Đảng cầm quyền trong quan hệ với các đảng phái chính trị khác. Điều đặc biệt ở chỗ, suốt...

Một số vấn đề văn hóa Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Tác giả : Lê Đình Cúc;

Giá sách: 83,000 VNĐ

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có một cái nhìn đa diện hơn về nền văn hoá của một đất nước rộng lớn và hùng mạnh trên thế giới. Mặc dù nền văn hóa Mỹ phong phú và đa dạng nhưng tác giả chỉ đề cập...