Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thập niên đầu thế kỷ XXI

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thập niên đầu thế kỷ XXI

Mã sách: 000032

Tác giả :
  • Lê Khương Thùy (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 256

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 67.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Một siêu cường tại vị và một siêu cường đang lên đã và đang chi phối toàn diện đến tình hình an ninh, kinh tế, chính trị thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung Quốc? Mỹ, Trung Quốc đã định hướng, điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình ra sao? Vì sao như vậy? Chiến lược toàn cầu mới của Mỹ và đối sách của Trung Quốc? Xu hướng phát triển của mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong giai đoạn sắp tới ra sao? Mối quan hệ phức tạp của hai siêu cường này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Tất cả những vấn đề nêu trên được thể hiện trong cuốn sách.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thập niên đầu thế kỷ XXI