Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Xây dựng nông thôn mới - Khảo sát và đánh giá

Xây dựng nông thôn mới - Khảo sát và đánh giá

Mã sách: 000077

Tác giả :
  • TS. Trần Minh Yến (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 192

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 48.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-248-7


Giới thiệu sách
Xây dựng nông thôn mới là một chương trình rộng lớn được triển khai trên phạm vi cả nước. Sau thời gian thực hiện thí điểm, chương trình đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy vậy, vẫn cần phải có một sự khảo sát, đánh giá nghiêm túc để góp phần giải đáp một số thắc mắc được đặt ra.

Hà Huyền

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Xây dựng nông thôn mới - Khảo sát và đánh giá