Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai

Mã sách: 000093

Tác giả :
  • GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - TS. Trần Quang Minh (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 420

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 107.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-432-0


Giới thiệu sách
Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai” được tổ chức tại Hà Nội. Để kết quả của Hội thảo đến với đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “ Quan hệ Việt Nam - Nhật bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai. Cuốn sách đề cập đến thực trạng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác trong thời gian tới

Lê Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai