Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Triết học

Chính sách công so sánh (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Hồ Việt Hạnh-TS.Kiều Quỳnh Anh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 115000 VNĐ

Sách giúp chúng ta nhận thấy rõ sự tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam với các quốc gia nhất nguyên, đa nguyên, đa đảng cầm quyền trong quy trình chính sách.
...

Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phạm Xuân Hoàng;

Giá sách: 99000 VNĐ

Một nghiên cứu về hệ thống chính trị cấp cơ sở tại một địa phương cụ thể.
...

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS. Hồ Việt Hạnh (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam của PGS.TS. Hồ Việt Hạnh cùng cộng sự là kết quả Đề tài nghiên cứu cấp Bộ...

Trần Đức Thảo - Lĩnh hội triết học Mác (sách chuyên khảo)

Tác giả : Đỗ Minh Hợp;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Nghiên cứu tư tưởng Trần Đức Thảo trên các phương diện tiếp thu thành tựu của triết học phương Tây, lĩnh hội và phát triển sáng tạo triết học Mác là một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn...

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Tác giả : Nguyễn Đình Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc, thấu đáo nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong...

Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập (938-1884)

Tác giả : Lê Thị Lan (Chủ biên);

Giá sách: 110.000 VNĐ

Một chuyên khảo về sự hình thành và phát triển của lý luận yêu nước xuyên suốt khoảng thời gian gần một nghìn năm độc lập của chế độ phong kiến Việt Nam.
...

Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Những thành tựu của Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua cũng như những bước tiến quan trọng trong nhận thức của toàn Đảng, toàn dân ta trong phát triển đất nước và bảo vệ môi trường đã cho...

Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiên nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

Tác giả : Cao Thu Hằng (Chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Hệ thống giáo dục và y tế nước ta dần chuyển sang cơ chế thị trường với việc thực thi chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế nhằm phát huy hơn nữa các nguồn lực xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu...

Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó

Tác giả : PGS.TS Phạm Văn Đức;

Giá sách: 102.000 VNĐ

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Áo, Viện triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại...