Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và triển vọng 2011 - 2020

Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và triển vọng 2011 - 2020

Mã sách: 000045

Tác giả :
  • Nguyễn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Cao Đức (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 220

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 55.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Cuốn sách đánh giá sự phát triển kinh tế Việt Nam theo các chỉ số vĩ mô, phân tích các yếu tố tác động đến kết quả kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 và đưa ra dự báo dài hạn cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2020

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và triển vọng 2011 - 2020