Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững

Mã sách: 000049

Tác giả :
  • TS. Bạch Hồng Việt
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 196

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 50.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Bằng việc vận dụng một số lý thuyết hiện đại về phát triển bền vững, kết hợp với những khảo sát thực địa cập nhật, cuốn sách đã mô tả một Tây Nguyên chân thực nhất, để có sự đánh giá đúng thực trạng về kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với sự phát triển bền vững của những năm tiếp theo.

Chu Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững