Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Đông Nam Á

Chính sách phân phối thu nhập của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Phương Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 140000 VNĐ

Sách góp phần củng cố lý luận về phân phối thu nhập và đưa ra những hàm ý chính sách cụ thể cho Việt Nam trong thời gian tới
...

Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong trong những năm gần đây, đồng thời nhận diện những vấn đề tồn tại và gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình...

Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Donald Trump (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS Phạm Cao Cường (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu, đánh giá và xem xét sự thay đổi trong chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017.
...

Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á (Resolving Resource Conflicts in Southeast Asia) Sách chuyên khảo

Tác giả : PGS.TS. Phạm Thái Quốc (Chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Một công trình phân tích các xung đột, giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á, nhận định về vai trò của các nước lớn cũng như vai trò của ASEAN trong giải quyết các xung đột này, từ...

Chính sách hướng nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài Loan - Đông Nam Á

Tác giả : TS. Đàm Huy Hoàng (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Công trình cung cấp cho người đọc những hiểu biết một cách hệ thống, toàn diện về quá trình hình thành và triển khai cũng như những kết quả đạt được khi Đài Loan triển khai Chính sách Hướng Nam...

Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 63.000 VNĐ

Cung cấp những vấn đề cơ bản, hệ thống và khá cập nhật về nền hành chính và cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam; giúp bạn đọc hiểu biết đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về các...

Quá trình tham gia cộng đồng ASEAN của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên);

Giá sách: 48.000 VNĐ

Cộng đồng ASEAN (AC) hình thành với mục tiêu xây dựng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ, liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý và Hiến...

Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới

Tác giả : Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 45.000 VNĐ

Nghiên cứu các mối quan hệ hợp tác nhất là lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và các nước GMS là thành viên của ASEAN (Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan) luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của các...

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Hà (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Cuốn sách đánh giá mô hình, tính khả thi và tác động của ASEAN đến nền kinh tế Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm định hướng cho kinh tế đất nước hội nhập có hiệu quả.
...

Hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra

Tác giả : TS. Trương Huy Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 70.000 VNĐ

Cuốn sách phân tích bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay và những năm sắp tới; qua đó đánh giá các tác động, chỉ ra thuận lợi, khó khăn và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình hiện thực...