Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn

Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn

Mã sách: 000003

Tác giả :
  • Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 232

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 50.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn, tác giả đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề di cư, giải quyết việc làm cho người lao động tại các khu công nghiệp hiện nay.
Tóm tắt nội dung

Những năm gần đây, nhiều lao động trẻ từ nông thôn ra thành phố làm việc. Sự thay đổi môi trường làm việc có gây những áp lực cho họ hay không? Quá trình thay đổi đó diễn ra như thế nào? Làm thế nào để thích nghi với môi trường làm việc mới... đó là những nội dung được đề cập trong cuốn sách.

Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn, tác giả đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề di cư, giải quyết việc làm cho người lao động tại các khu công nghiệp hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn