Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Văn hóa

Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản thời cận đại (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Dương Đỗ Quyên (Chủ biên);

Giá sách: 105000 VNĐ

Một nghiên cứu xem xét vai trò của văn hóa trong việc tạo lập các hình thái không gian và phương thức sống của đô thị, vốn được thừa nhận như một hệ quả phát triển tự nhiên, trong mối quan hệ hữu...

Vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Trần Ngọc Ngoạn - Nguyễn Thị Huyền Thu (Đồng chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề hiện...

Du lịch cộng đồng từ ý tưởng đến thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Tuấn Anh - Phạm Bích Ngọc;

Giá sách: 120000 VNĐ

Cuốn sách trình bày căn cứ lý luận và thực tiễn phát triển bền vững lĩnh vực du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng ở Việt Nam qua điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh các mô hình du...

Khai thác tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS.Đinh Trọng Thu (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu về tài nguyên văn hóa vùng Tây Bắc thông qua các hoạt động khai thác phát triển du lịch
...

Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

"Cuốn sách "Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại" ra đời từ ý thức mong muốn bổ khuyết những khoảng trống trong nghiên cứu về văn học đại chúng và một số vấn...

Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Hải Đăng, Phạm Minh Phúc (chủ biên);

Giá sách: 120.000 VNĐ

Một chuyên khảo nghiên cứu, tổng hợp và thông tin về các cuộc xung đột ở một số khu vực trên thế giới để làm tài liệu khoa học tham khảo cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các...

Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng) Sách chuyên khảo

Tác giả : Phạm Thị Trầm (chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Cuốn sách tập trung làm rõ các cách hiểu về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tầm quan trọng, mục tiêu và các trụ cột của CSA, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển thực...

Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay

Tác giả : Bùi Đức Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 102.000 VNĐ

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu, trao đổi khoa học ở các cấp độ nói về phát triển bền vững vùng Trung Bộ, đem lại những đóng góp khoa học thiết thực cho phát triển khu vực này. Tuy nhiên, trong bối...

Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tác giả : Hà Đình Thành (Chủ biên);

Giá sách: 112.000 VNĐ

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa sâu sắc trong mối tương quan giữa truyền thống...

Văn hóa ẩm thực cuả người Xơ Đăng tỉnh KonTum

Tác giả : Nguyễn Thị Hòa;

Giá sách: 160.000 VNĐ

Quá trình phát triển, hội nhập của xã hội Xơ Đăng với thế giới bên ngoài cũng tạo nên một hệ thống các mối quan hệ giao thoa, tiếp biến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của họ, đặc biệt là...