Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Tâm lý

Mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới của học sinh trung học phổ thông (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu đề cập đến hiện tượng tâm lý phổ biến ở học sinh Trung học phổ thông ngày nay: mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới, đặt trong bối cảnh học sinh ở giai đoạn/lứa tuổi quan trọng...

Sự sẵn sàng thay đổi của giáo viên - Bệ đỡ cho thành công của đổi mới giáo dục (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Phan Thị Mai Hương (Chủ biên);

Giá sách: 99000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí trong lĩnh vực giáo dục; là tài liệu tham khảo bổ ích đối với thầy cô giáo, nhất là đối với giáo viên bậc phổ trong bối cảnh đổi mới công...

Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Từ các phân tích của công trình góp phần làm phong phú sự vận dụng các lý thuyết nghiên cứu hôn nhân và gia đình vào việc lý giải những biến đổi đặc điểm khuôn mẫu hôn nhân Việt Nam; cung cấp thêm...

Thái độ của thanh niên với người già và mối quan hệ của họ với ông bà

Tác giả : PGS.TS. Lê Văn Hảo (chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Một nghiên cứu thú vị về thế hệ trẻ trong mối quan hệ với người già nói chung và với ông bà nói riêng trong xã hội đang biến đổi mạnh mẽ về nhiều mặt hiện nay!
...

Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay

Tác giả : Vũ Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 71.000 VNĐ

Giới thiệu mối quan hệ tương hỗ giữa Nhà nước, cộng đồng và gia đình; mối quan hệ của ba thể chế qua lại, biện chứng với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau trong lịch sử Việt Nam, giúp cho...

Cảm xúc tại nơi làm việc (sách chuyên khảo)

Tác giả : Phan Thị Mai Hương (Chủ biên);

Giá sách: 81.000 VNĐ

Cảm xúc là món quà quý báu và có sức mạnh chi phối đến hiệu quả sống cũng như làm việc của ta nhiều hơn ta tưởng. Trong cuốn sách này, cảm xúc của người lao động tại nơi làm việc được hiện lên...

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Tác giả : Vũ Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 78.000 VNĐ

Đây là một trong số ít cuốn sách nghiên cứu sâu và có hệ thống về những người nông dân yếu thế từ góc độ của khoa học tâm lý. Cuốn sách đã xác định những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nhóm...

Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn

Tác giả : Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn, tác giả đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính...