Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đánh giá thực trạng và hệ quả

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đánh giá thực trạng và hệ quả

Mã sách: 000048

Tác giả :
  • PGS.TS Trần Đình Thiên (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 224

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 55.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cuốn sách trình bày một số vấn đề về thực trạng, đồng thời đề xuất định hướng và giải pháp đồng bộ để có thể phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, góp phần phát triển nền kinh tế một cách bền vững, sớm đạt được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chu Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đánh giá thực trạng và hệ quả