Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển

Mã sách: 000059

Tác giả :
  • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 1052

Kích thước: 19 x 26,5 cm


Giới thiệu sách
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền tảng tư tưởng, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước…

Trần Thị Diệu Thúy

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển