Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng Biên giới Việt Nam

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng Biên giới Việt Nam

Mã sách: 000095

Tác giả :
  • Tác giả: Bùi Xuân Đính - Nguyễn Ngọc Thanh (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 256

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 61.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-401-6


Giới thiệu sách
Cuốn sách nhận diện, đánh giá thực trạng những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững các tộc người ở vùng biên giới Việt Nam trong sự đối sánh với các tộc người bên kia biên giới. Những dự báo xu hướng phát triển của các tộc người ở các tỉnh biên giới giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng được đề cập. Từ đó, góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới chính sách phát triển toàn diện, bền vững các tộc người ở các tỉnh biên giới trong bối cảnh mới.

Lê Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng Biên giới Việt Nam