Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn  2011-2020

Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Mã sách: 000090

Tác giả :
  • Nguyễn Xuân Trung
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 288

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 67.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Trên cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng FDI giai đoạn 2001-2010 theo tiêu chí phát triển bền vững, cuốn sách đưa ra quan điểm chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng FDI trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 ở Việt Nam.

Nguyễn Kim Dung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020