Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

Mã sách: 000024

Tác giả :
  • Lê Ngọc Văn
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 460

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 107.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-118-3


Giới thiệu sách
Trong nghiên cứu xã hội học, gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, sự tồn vong của dân tộc. Ở Việt Nam, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, gia đình đã và đang biến đổi nhanh chóng, đa dạng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Cuốn sách là một trong những công trình nghiên cứu có tính khái quát, hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam. Những đề xuất có tính hệ thống sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, cần thiết cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách xã hội và tìm hiểu về gia đình Việt Nam đương đại.

Nguyễn Duy Minh

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam