Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Mã sách: 000098

Tác giả :
  • TS. Đặng Thị Hoa (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 364

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 95.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-515-0


Giới thiệu sách
Quản lý xã hội là một vấn đề luôn được các nhà nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách quan tâm. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, quản lý xã hội ở vùng dân tộc thiểu số đang đặt ra những vấn đề mới. Hệ thống chính trị cơ sở và công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. Vì vậy, cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích về những vấn đề liên quan quản lý xã hội ở vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội phập và phát triển.

Lê Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững