Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Việt Nam: Lịch sử - hiện tại và những vấn đề đặt ra

Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Việt Nam: Lịch sử - hiện tại và những vấn đề đặt ra

Mã sách: 000011

Tác giả :
  • Nguyễn Hồng Dương
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 324

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 57.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Xứ đạo/giáo xứ là một cấp trong hệ thống tổ chức của Giáo hội Công giáo. Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của xứ, họ đạo Công giáo trong lịch sử Việt Nam. Qua đó, phác dựng đời sống đạo trong các xứ, họ đạo Công giáo và nhận định những vấn đề đang được đặt ra đối với hệ thống tổ chức tôn giáo này ở Việt Nam.

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Việt Nam: Lịch sử - hiện tại và những vấn đề đặt ra