Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam.

Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam.

Mã sách: 000096

Tác giả :
  • GS. Lê Thi
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 180

Kích thước: 14.5 X 20.5 cm

Giá bán: 48.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-489-4


Giới thiệu sách
Cuốn sách phác họa vài nét về cuộc sống của gia đình Việt Nam và công lao đóng góp quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ

Lê Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam.