Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Văn học

Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Hữu Sơn;

Giá sách: 115000 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu, văn bản tác phẩm du ký đáng quý viết về biển đảo của nhiều thế hệ tác giả, xuất hiện trên nhiều loại báo chí khắp trong Nam ngoài Bắc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.
...

Thần khúc địa ngục

Tác giả : Dante Alighieri; Nguyễn Văn Hoàn (dịch);

Giá sách: 0 VNĐ

Một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và nổi tiếng khắp thế giới, đã được dịch sang 60 ngôn ngữ, được chuyển thể, gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm ở các loại hình nghệ thuật.
...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 22 - Truyện thơ

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu về phiên âm, dịch nghĩa và chú thích truyện thơ Đính Chi, truyện thơ Kim Sinh, và truyện thơ Thôi Văn Thụy đều viết bằng chữ Nôm Tày.
...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 21, Then cấp sắc

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích văn bản Then cấp sắc và một số giá trị nội dung các văn bản Then cấp sắc trong đời sống văn hóa dân tộc Tày.
...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 20, Hát đám cưới

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu xác định thiện bản; xác định các cung hát, bài hát trong hai giai đoạn thử thách và thủ tục trong hát đám cưới; một số giá trị nội dung các văn bản Hát đám cưới trong đời sống văn hóa...

Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tiếp nhận văn học

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên);

Giá sách: 40.000 VNĐ

Nghiên cứu về văn hóa đọc và thực trạng đọc văn ở Việt Nam từ Đổi mới (1986) đến nay trên cơ sở khảo sát thực địa và tham chiếu những lý thuyết hiện đại liên quan đến văn hóa đọc là một nhiệm vụ...

Phản ánh nghệ thuật trong mỹ học của Lukács György

Tác giả : Trương Đăng Dung;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Có thể nói, một cách gián tiếp, bóng ma Lukács cũng đã đến Việt Nam với mô hình phản ánh nghệ thuật. Cả thế giới đều biết mô hình phản ánh trong lí luận văn học mácxít gắn liền với tên tuổi Lukács...

Văn học và văn hóa tâm linh (Kỷ yếu hội thảo)

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp, Đoàn Lê Giang (Đồng chủ biên);

Giá sách: 112.000 VNĐ

Quan hệ giữa văn học và văn hóa tâm linh là mối quan hệ vô cùng phức tạp, đặc biệt là mối quan hệ với tín ngưỡng, tôn giáo. Bởi thế, để hiểu sâu kỹ mối quan hệ này, giới nghiên cứu gần như phải...

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)

Tác giả : PGS.TS. Tôn Thị Thảo Miên (Chủ biên);

Giá sách: 103.000 VNĐ

Văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 đạt được khá nhiều thành tựu trên phương diện sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học. Cùng với nó, dịch thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc...

Lịch sử lí luận, phê bình văn học Việt Nam

Tác giả : PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (Chủ biên);

Giá sách: 74.000 VNĐ

Trong nền văn học, bên cạnh hoạt động sáng tác còn có bộ phận lí luận, phê bình. Lịch sử lí luận, phê bình văn học là sự thay thế nhau của các quan niệm về nội dung, nguồn gốc, chức năng của văn...