Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách mới

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 2

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Tổng tập khái quát về quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp và thành tựu chủ yếu; các hình thức khen thưởng đạt được; định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học...

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 1

Tác giả : Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Tổng tập về quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; một số định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Văn hóa của người Nùng và người HMông trong mối quan hệ tộc người liên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Tác giả : Trần Thị Mai Lan (Chủ biên);

Giá sách: 136000 VNĐ

Một phân tích về thực trạng đời sống văn hoá hiện nay của người Nùng và người Hmông ở ở tỉnh Cao Bằng trong mối quan hệ ảnh hưởng văn hoá của một số tộc người ở Trung Quốc
...

Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học

Tác giả : GS.TS Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên);

Giá sách: 166000 VNĐ

Một sản phẩm chắt lọc kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu khoa học xã hội và giảng dạy về phương pháp nghiên cứu của các tác giả trong vận dụng lý thuyết và kỹ thuật phân tích định lượng và định tính.
...

Từ điển tác giả và tác phẩm văn học quốc ngữ Nam Bộ (Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)

Tác giả : Trần Văn Trọng (Chủ biên);

Giá sách: 270000 VNĐ

Bộ công cụ tra cứu thiết thực hữu ích, tương đối đầy đủ, có giá trị về hệ thống các tác giả tiêu biểu và tác phẩm có đóng góp cho nền văn học Việt Nam, là dấu mốc trên chặng đường hình thành và phát triển của văn học quốc ngữ ở Việt...

Tứ bất tử tư liệu và khảo cứu (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Xuân Diện (Chủ biên);

Giá sách: 270000 VNĐ

Một nghiên cứu toàn diện về tín ngưỡng Tứ bất tử, từ việc khảo cứu, thống kê tư liệu Hán Nôm, dịch các tài liệu quan trọng ra tiếng Việt, phân tích các tín hiệu văn hóa... làm rõ bản chất tín ngưỡng của từng vị trong Tứ bất tử
...

Tổng tập truyện thơ nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tập 25: Lượn tứ quý và thập nhị nguyệt

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích văn bản Lượn tứ quý và Thập nhị nguyệt và một số giá trị nội dung các văn bản Lượn tứ quý và Thập nhị nguyệt trong đời sống văn hóa dân tộc Tày
...

Tổng tập truyện thơ nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tập 24: Lượn thương

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích văn bản Lượn thương và một số giá trị nội dung các văn bản Lượn thương trong đời sống văn hóa dân tộc Tày
...

Tổng tập truyện thơ nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tập 23: Lượn cọi

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích văn bản Lượn cọi và một số giá trị nội dung các văn bản Lượn cọi trong đời sống văn hóa dân tộc Tày
...

Một số vấn đề trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường của Đài Loan và những gợi mở cho Việt Nam

Tác giả : TS. Vũ Thùy Dương (Chủ biên);

Giá sách: 128000 VNĐ

Một nghiên cứu gợi mở giải quyết mâu thuẫn giữa “lợi ích kinh tế” và “bảo vệ môi trường”, mặt trái của quá trình công nghiệp, đô thị hóa... đã diễn ra ở Đài Loan và là thách thức mà Việt Nam và Đài Loan đã, đang phải đối mặt
...