Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách mới

Cộng hòa Mozambique và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2030 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Trần Thùy Phương (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích tổng thể về đất nước Mozambique, để nhìn nhận mối quan hệ hợp tác của Mozambique với các đối tác chính trên thế giới, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique.
...

Vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Kinh nghiệm đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Ngô Hương Lan (Chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Một khảo cứu nhằm bổ sung cho những kiến giải về “vốn xã hội” vẫn còn tản mạn hiện nay, đồng thời tìm hiểu bài học kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua nghiên cứu trường hợp bảo tồn một số lễ hội.
...

Vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Trần Ngọc Ngoạn - Nguyễn Thị Huyền Thu (Đồng chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề hiện nay.
...

Quan hệ Việt Nam với hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Thị Thắm (Chủ biên);

Giá sách: 85000 VNĐ

Một nghiên cứu, phân tích, đánh giá mối tương tác giữa các cặp quan hệ Việt - Hàn và Việt – Triều để làm rõ vai trò của Việt Nam đối với các lợi ích và mục tiêu chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như đối với hoàn bình và thịnh vượng trên...

Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở nước ta hiện nay, nhất là bộ phận dân cư ở miền núi, biên giới, ven biển và hải đảo vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tính tự cung tự cấp cao, trong đó trồng trọt là chủ đạo, chăn nuôi chưa trở thành ngành...

Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu, phát huy các giá trị lịch sử - văn hoá Việt Nam trong thời kì hiện đại...

Mối quan hệ mẹ chồng - Nàng dâu trong gia đình vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Ngọc Lân (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về nghiên cứu về chủ đề mẹ chồng - nàng dâu, từ việc thay đổi mô hình sắp xếp nơi ở, vị thế mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình, quan niệm về đạo hiếu và nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ của con cái,... trong gia đình vùng Đồng bằng...

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên năm 2021 (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một góc nhìn tổng quan về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới năm 2021 nhằm đóng góp vào việc hoạch định và xây dựng chính sách cho Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào mọi mặt đời sống của quan hệ quốc tế, cả tầm thế giới lẫn khu...

Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong trong những năm gần đây, đồng thời nhận diện những vấn đề tồn tại và gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình hợp tác với Lào và các nước Tiểu vùng...

Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Võ Hải Thanh (Chủ biên);

Giá sách: 92000 VNĐ

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước đi trước, đặc biệt là các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á, có vị trí địa chiến lược gần gũi, có quan hệ mật thiết, có nhiều nét tương đồng với Việt Nam là cần thiết, để từ đó có...