Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Kết nối hạ tầng Việt Nam - Ấn Độ (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Đặng Thu Thủy (Chủ biên);

Giá sách: 196000 VNĐ

Một nghiên cứu đánh giá tổng quan hiện trạng kết nối hạ tầng giữa hai nướcViệt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn vừa qua, qua đó điểm lại các lĩnh vực, dự án đã và đang thực hiện, đồng thời đánh giá...

Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Tống Thùy Linh (Chủ biên);

Giá sách: 160000 VNĐ

Nghiên cứu liên quan tới hệ sinh thái khởi nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc qua đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
...

Chính sách phân phối thu nhập của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Phương Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 140000 VNĐ

Sách góp phần củng cố lý luận về phân phối thu nhập và đưa ra những hàm ý chính sách cụ thể cho Việt Nam trong thời gian tới
...

Chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông mở rộng nhìn từ thỏa thuận Hòa Bình Mỹ - Taliban (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Khánh Vân (Chủ biên);

Giá sách: 106000 VNĐ

Nghiên cứu làm sáng tỏ về sự vận động và thay đổi về đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ tại khu vực Trung Đông mở rộng hiện nay, thông qua một điểm nghiên cứu là Thoả thuận Hoà bình Mỹ -...

Cộng hòa Mozambique và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2030 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Trần Thùy Phương (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích tổng thể về đất nước Mozambique, để nhìn nhận mối quan hệ hợp tác của Mozambique với các đối tác chính trên thế giới, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique.
...

Vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Kinh nghiệm đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Ngô Hương Lan (Chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Một khảo cứu nhằm bổ sung cho những kiến giải về “vốn xã hội” vẫn còn tản mạn hiện nay, đồng thời tìm hiểu bài học kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua nghiên cứu trường hợp bảo tồn một...

Quan hệ Việt Nam với hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Thị Thắm (Chủ biên);

Giá sách: 85000 VNĐ

Một nghiên cứu, phân tích, đánh giá mối tương tác giữa các cặp quan hệ Việt - Hàn và Việt – Triều để làm rõ vai trò của Việt Nam đối với các lợi ích và mục tiêu chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên...

Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong trong những năm gần đây, đồng thời nhận diện những vấn đề tồn tại và gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình...

Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Võ Hải Thanh (Chủ biên);

Giá sách: 92000 VNĐ

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước đi trước, đặc biệt là các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á, có vị trí địa chiến lược gần gũi, có quan hệ mật thiết, có nhiều nét tương...

Chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Gợi ý cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Hoàng Minh Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 82000 VNĐ

Một nghiên cứu về thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc, không chỉ cung cấp những thông tin cần thiết mà qua đó còn gợi ý, kiến nghị đề xuất chính sách, giải pháp đối với chiến lược phát...