Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Kinh nghiệm đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Ngô Hương Lan (Chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Một khảo cứu nhằm bổ sung cho những kiến giải về “vốn xã hội” vẫn còn tản mạn hiện nay, đồng thời tìm hiểu bài học kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua nghiên cứu trường hợp bảo tồn một...

Quan hệ Việt Nam với hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Thị Thắm (Chủ biên);

Giá sách: 85000 VNĐ

Một nghiên cứu, phân tích, đánh giá mối tương tác giữa các cặp quan hệ Việt - Hàn và Việt – Triều để làm rõ vai trò của Việt Nam đối với các lợi ích và mục tiêu chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên...

Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong trong những năm gần đây, đồng thời nhận diện những vấn đề tồn tại và gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình...

Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Võ Hải Thanh (Chủ biên);

Giá sách: 92000 VNĐ

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước đi trước, đặc biệt là các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á, có vị trí địa chiến lược gần gũi, có quan hệ mật thiết, có nhiều nét tương...

Chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Gợi ý cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Hoàng Minh Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 82000 VNĐ

Một nghiên cứu về thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc, không chỉ cung cấp những thông tin cần thiết mà qua đó còn gợi ý, kiến nghị đề xuất chính sách, giải pháp đối với chiến lược phát...

Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Hoàng Huệ Anh (Chủ biên);

Giá sách: 199000 VNĐ

Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc với mục tiêu củng cố những lợi ích quốc gia cơ bản bao gồm: an ninh, lãnh thổ, chủ quyền, phát triển, ổn định và danh dự.
...

Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân;

Giá sách: 73000 VNĐ

Một tổng kết từ kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản trong kiến tạo một quốc gia biển, nhằm cung cấp những căn cứ thực tế giúp hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững kinh tế biển và giữ...

Hợp tác an ninh của Mỹ với Ấn Độ trong bối cảnh mới (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Lan Hương (chủ biên);

Giá sách: 155000 VNĐ

Thực trạng và xu hướng quan hệ hợp tác an ninh Mỹ - Ấn Độ trong bối cảnh thay đổi mới trên thế giới và khu vực với nhiều nhân tố tác động nhất là nhân tố Trung Quốc để hiểu được một phần bức tranh...

Công nghiệp 4.0 ở Liên minh Châu Âu và một số nước thành viên (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Đỗ Tá Khánh (Chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - chính trị của đất nước ta trong bối cảnh hiện...

Chính sách an ninh của Mỹ với Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Donald Trump (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS Phạm Cao Cường (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu, đánh giá và xem xét sự thay đổi trong chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017.
...