Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Mã sách: 0000008

Tác giả :
  • Vũ Dũng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 356

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 78.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-122-0


Sách liên quan

Giới thiệu sách
Đây là một trong số ít cuốn sách nghiên cứu sâu và có hệ thống về những người nông dân yếu thế từ góc độ của khoa học tâm lý. Cuốn sách đã xác định những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nhóm nông dân yếu thế trong quá trình chuyển đổi và thích ứng với nền kinh tế thị trường. Tác giả đã đánh giá thực trạng việc ban hành, thực hiện các cơ chế chính sách và mức độ tác động của các cơ chế, chính sách đối với việc thích ứng của những chủ thể này. Qua đó, đề xuất các kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trợ giúp nhóm đối tượng trên.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường