Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Lịch sử Đông Nam Á (Tập IV): Đông Nam Á trong thời kỳ thuộc địa và phong trào đấu tranh giành độc lập (từ thế kỷ VXI đến năm 1945)

Lịch sử Đông Nam Á (Tập IV): Đông Nam Á trong thời kỳ thuộc địa và phong trào đấu tranh giành độc lập (từ thế kỷ VXI đến năm 1945)

Mã sách: 000072

Tác giả :
  • Trần Khánh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 560

Kích thước: 16 x 24 cm cm

Giá bán: 122.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Cuốn sách cung cấp một lượng kiến thức tương đối hệ thống về quá trình xâm nhập, bành trướng, thiết lập chế độ cai trị và khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ thế kỷ XVI đến năm 1945

Lê Kim Dung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Lịch sử Đông Nam Á (Tập IV): Đông Nam Á trong thời kỳ thuộc địa và phong trào đấu tranh giành độc lập (từ thế kỷ VXI đến năm 1945)