Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Mã sách: 000086

Tác giả :
  • Nguyễn Văn Hà (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 228

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 55.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Cuốn sách đánh giá mô hình, tính khả thi và tác động của ASEAN đến nền kinh tế Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm định hướng cho kinh tế đất nước hội nhập có hiệu quả.

Nguyễn Kim Dung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam