Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc

Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc

Mã sách: 000018

Tác giả :
  • Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 304

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 77.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-133-6


Giới thiệu sách
Văn hoá tộc người là thành tố quan trọng trong văn hoá của một quốc gia đa dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc của chính quốc gia đó. Văn hoá như một nguồn vốn và là động lực cho sự phát triển, đồng thời có quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Bởi thế, văn hoá vừa là trụ cột của phát triển bền vững, vừa là đối tượng cần phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, hầu như không một cộng đồng tộc người nào có thể đứng ngoài lề của quá trình toàn cầu hoá. Xuyên suốt quá trình ấy, ngoài những ảnh hưởng tích cực, đã xuất hiện mâu thuẫn giữa hội nhập và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tộc người.

Le Huong

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc