Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập II

Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập II

Mã sách: 000080

Tác giả :
  • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 740

Kích thước: 20 x 29 cm

ISBN: 978-604-902-248-7


Giới thiệu sách
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV là sự kiện văn hóa quan trọng, diễn đàn khoa học lớn và có uy tín, quy tụ các nhà nghiên cứu về Việt Nam trong nước và thế giới. Bộ Kỷ yếu Hội thảo đã lựa chọn một số tham luận trong số hàng nghìn bài viết về các lĩnh vực hội nhập và phát triển bền vững…

Lê Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ tư Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập II