Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phát triển thị trường Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng tới 2020

Phát triển thị trường Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng tới 2020

Mã sách: 000087

Tác giả :
  • TS. Nguyễn Chiến Thắng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 240

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 57.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Công trình nghiên cứu đã làm rõ các nhân tố thúc đẩy và kìm hãm sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2010, phân tích các nhân tố mới trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế 2011-2020 tác động đến thị trường khoa học công nghệ của Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ cho giai đoạn mới này.

Nguyễn Kim Dung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phát triển thị trường Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng tới 2020