Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Mã sách: 000058

Tác giả :
  • Trần Đức Cường (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 360

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 82.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Những yếu tố tác động đến sự phát triển xã hội về tự nhiên, môi trường, thể chế chính trị, chính sách và quản lý, kinh tế thị trường,… là những vấn đề nổi bật được trình bày trong cuốn sách.

Lê Thị Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn