Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Mã sách: 000027

Tác giả :
  • Trương Duy Hòa (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 248

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Giá bán: 54.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Tác giả phân tích và dự báo tình hình phát triển chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó giúp bạn đọc hình dung diện mạo chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong 10 năm tới; những thuận lợi và khó khăn mà nước Lào sẽ phải đối mặt, cũng như tác động của chúng đến Việt Nam. Bên cạnh đó, sách còn đề cập tới một số phương diện nhằm phát triển bền vững mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Nguyễn Kim Dung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI