Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa – Một góc nhìn từ Việt Nam

Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa – Một góc nhìn từ Việt Nam

Mã sách: 000041

Tác giả :
  • Phạm Xuân Nam
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 648

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 145.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-224-1


Giới thiệu sách
Cuốn sách đề cập đến sự đa dạng về văn hóa, những hoạt động sáng tạo giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc, kết hợp đối thoại văn hóa Đại Việt với một số nền văn hóa trong khu vực và trên thế giới... Từ đó, rút ra bài học lịch sử và vấn đề đương đại của việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa – Một góc nhìn từ Việt Nam