Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt

Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt

Mã sách: 000012

Tác giả :
  • Lý Toàn Thắng
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 532

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 132.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Cuốn sách là tập hợp các bài viết được sắp xếp theo chủ đề, được bố cục thành 4 phần chính: Ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học tri nhận; Tiếng Việt, chữ Việt; Từ điển học; Ngôn ngữ tác giả, tác phẩm. Với mỗi chủ đề, các bài viết được bố trí theo trình tự thời gian.

Nguyễn Trọng Tấn

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt