Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Lịch sử

Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lý Hoàng Mai (Chủ biên);

Giá sách: 88000 VNĐ

Về hai cuộc cải cách thể chế chính trị, kinh tế trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam dưới triều Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông để lại những dấu ấn riêng trong lịch sử và nhiều bài học kinh nghiệm...

Loại hình tác giả hoàng đế - thiền sư - thi sĩ triều Trần (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Hữu Sơn;

Giá sách: 136000 VNĐ

Một giới thiệu về kiểu tác giả văn học hoàng đế - thiền sư - thi sĩ độc đáo, không lặp lại.
...

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên);

Giá sách: 175000 VNĐ

Một nghiên cứu về quá trình phát triển của giao thông, vận tải Việt Nam trong thời 1954-1975 trên cả hai miền Nam và Bắc dưới hai chế độ chính trị và nền kinh tế khác nhau.
...

Quan điểm về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Đào Duy Đạt (Chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Từ góc độ lịch sử và với nguồn tư liệu gốc, nhóm tác giả đã thể hiện cách tiếp cận mới về vấn đề Biển Đông, có giá trị bổ sung một số luân cứ khoa học, cùng giới nghiên cứu Việt Nam tiếp tục khẳng...

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ (chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Giao thông vận tải thời trung đại (cụ thể là từ thế kỷ X đến năm 1884) có vai trò rất to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
...

Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam (từ năm 1945-1975)

Tác giả : Đinh Quang Hải (Chủ biên);

Giá sách: 84.000 VNĐ

Một cái nhìn hệ thống sâu rộng về lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam, xen lẫn bối cảnh của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ... Một nền giáo dục Việt Nam toàn diện từ Mầm non, Đại học...

Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858

Tác giả : Vũ Duy Mền (chủ biên);

Giá sách: 116.000 VNĐ

Cuốn sách cập nhật những kết quả nghiên cứu của giới Sử học trong nước và ngoài nước về những vấn đề liên quan tới giáo dục của Việt Nam thời cổ trung đại...
...

Giới thiệu sách hay về lịch sử giáo dục Việt Nam

Giá sách: Đang cập nhật

Xuyên suốt bề dầy lịch sử ngàn năm văn hiến của Việt Nam thì giáo dục luôn đóng một vai trò quan trọng. Nhân dân Việt Nam, trong bất cứ triều đại nào, trong thời kỳ nào cũng luôn đề cao truyền...

Lịch sử Đông Nam Á (Tập IV): Đông Nam Á trong thời kỳ thuộc địa và phong trào đấu tranh giành độc lập (từ thế kỷ VXI đến năm 1945)

Tác giả : Trần Khánh (Chủ biên);

Giá sách: 122.000 VNĐ

Cuốn sách cung cấp một lượng kiến thức tương đối hệ thống về quá trình xâm nhập, bành trướng, thiết lập chế độ cai trị và khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ thế...