Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
ASEAN: Từ hiệp hội đến cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam

ASEAN: Từ hiệp hội đến cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam

Mã sách: 000036

Tác giả :
  • Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 224

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 47.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Hơn 40 năm hình thành và phát triển, mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng hiện nay ASEAN vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như: sự đồng thuận, cơ chế và thiết chế cần thiết để thực hiện các tuyên bố, cam kết, khoảng cách phát triển… Đây là những vấn đề còn nhiều tranh luận, đánh giá khác nhau không chỉ từ các thành viên trong khối mà cả từ bên ngoài. Cuốn sách đã cố gắng làm sáng tỏ một số nội dung trên, giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về ASEAN, nhất là sự chuyển đổi từ Hiệp hội đến Cộng đồng ASEAN và những vấn đề nổi bật đang đặt ra, từ đó làm rõ hơn các luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định, xây dựng chiến lược hợp tác khu vực, thế giới trong đó có Việt Nam.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: ASEAN: Từ hiệp hội đến cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam