Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới

Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới

Mã sách: 000025

Tác giả :
  • Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Vân Anh (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 544

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 98.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Gia đình là tế bào của xã hội, chịu tác động trực tiếp của sự chuyển đổi kinh tế và những biến đổi xã hội. Bình đẳng giới có liên quan chặt chẽ với kết cấu bền vững của gia đình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tính bền vững của gia đình và sự bình đẳng giới đang phải đối mặt với những thách thức mới. Cuốn sách gồm các bài viết mang tính tổng quát, phân tích và đánh giá quá trình phát triển của gia đình Việt Nam, những thay đổi và thách thức liên quan đến bình đẳng giới trong xu hướng hội nhập và phát triển.

Nguyễn Duy Minh

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới