Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ

Mã sách: 000022

Tác giả :
  • Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 164

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 37.000 VNĐ


Giới thiệu sách
Đời sống chính trị của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới luôn chịu tác động và chi phối của Đảng cầm quyền trong quan hệ với các đảng phái chính trị khác. Điều đặc biệt ở chỗ, suốt quá trình hình thành và phát triển, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau nắm quyền. Vì sao lại như vậy? Yếu tố nào chi phối sự tồn tại bền vững của chế độ hai đảng cầm quyền? Điều đó sẽ được lý giải thông qua việc trình bày một cách hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển cùng phương thức hoạt động của Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ.

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và Đảng đối lập trong đời sống chính trị Hoa Kỳ