Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010 - 2020)

Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010 - 2020)

Mã sách: 000043

Tác giả :
  • Khúc Thị Thanh Vân (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 280

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 65.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-253-1


Giới thiệu sách
Cuốn sách đề cập đến vấn đề vốn xã hội và phát triển bền vững nông thôn, nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn xã hội trong quá trình phát triển và rút ra kết luận, khuyến nghị các giải pháp để phát triển bền vững vùng Bắc Bộ đến năm 2020.

Quế Thị Mai Hương

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010 - 2020)