Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Thông báo đăng ký sách Nhà nước đặt hàng năm 2025

20/03/2024

Căn cứ Công văn số 61/CXBIPH-QLXB ngày 22/01/2024 của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đặt hàng xuất bản phẩm điện tử năm 2025;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin thông báo đến các tác giả có nhu cầu xuất bản sách, đăng ký đề tài có nội dụng phù hợp, gửi về Nhà xuất bản để xem xét, lựa chọn. (Xem Thông báo và Công văn kèm theo)

 

 

Các tin đã đưa ngày: