Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 2

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 2

Mã sách: 000364

Tác giả :
  • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 745

Kích thước: 19x27 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043648089


Giới thiệu sách
Tổng tập khái quát về quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp và thành tựu chủ yếu; các hình thức khen thưởng đạt được; định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 2