Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 1

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 1

Mã sách: 000363

Tác giả :
  • Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 559

Kích thước: 19x27 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043648072


Giới thiệu sách
Tổng tập về quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; một số định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển tập 1